G-Guidance е проект, финансиран по програма ERASMUS+ на ЕС, и предлага иновативна методология за кариерно ориентиране в училищата.

Методологията се основава на комбинация от модели и методи за кариерно ориентиране, които се основават на доказателства, и игрова дигитална платформа, която ще направи кариерното ориентиране много по-привлекателно, интересно и мотивиращо за младежите на възраст от 13-17 г.

Платформата е полезен и иновативен инструмент за личностно и кариерно развитие на ученици и също така важен професионален инструмент за училищни психолози и обучители, с който да подпомагат учениците да развиват, управляват и разширяват своята кариера. Нашият подход за кариерно ориентиране е също така и приобщаващ, като използва познати и широко разпространени дигитални ресурси, като уеб-базирана платформа, за да въвлече всички ученици, включително тези, които не са мотивирани, с ниски академични резултати или в риск. Това ще предотврати ранно отпадане от училище, ниски академични постижения, възможна безработица сред учениците в бъдеще, дължаща се на неподходяща или липсваща квалификация.

Психолози, учители и родители, както и бенефициенти по проекта, ще преминат през специално обучение, за да могат да се включват активно и да подпомагат младежите при избор на бъдеща професия, използвайки игровата дигитална платформа като ефикасно средство за развитие и модернизиране на ползата от кариерното ориентиране.