University Institute of Maia

Το ISMAI είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία. Έχει περισσότερα από 250 μέλη προσωπικό και 4.000 φοιτητές, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων 1ου, 2ου και 3ου κύκλου στους τομείς των Κοινωνικών και Επικοινωνιακών Επιστημών, των Επιστημών Οικονομίας, της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, όπως επίσης και των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας. Οι υποδομές περιλαμβάνουν εξειδικευμένα εργαστήρια, κέντρα, γραφεία και αθλητικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν διδακτικές και επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες. Το 2016 εγκαινιάστηκε στα πλαίσια του ιδρύματος ένα σύγχρονο και μοντέρνο αθλητικό συγκρότημα 17.000m2. Το εν λόγω συγκρότημα είναι διαθέσιμο τόσο για τους μαθητές και το προσωπικό του αθλητικού τμήματος, αλλά και για ολόκληρη την ακαδημαϊκή και τοπική κοινότητα, οι οποίες μπορούν να το αξιοποιήσουν σε συνεργασία με διάφορες τοπικές αθλητικές ομάδες και γυμναστήρια.

https://www.ismai.pt/pt

Freixo School Cluster

Το Freixo School Cluster είναι ένα δημόσιο σχολείο που ιδρύθηκε το 1986 και βρίσκεται στη βόρεια Πορτογαλία, στο δήμο Ponte de Lima. Αποτελείται από 1 νηπιαγωγείο, 2 δημοτικά σχολεία και 1 γυμνάσιο-λύκειο, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας περιοχής άνω των 7000 κατοίκων, απασχολώντας παράλληλα πολυάριθμο προσωπικό (65 εκπαιδευτικοί, 35 άτομα μη διδακτικό προσωπικό). Λόγω των σοβαρών οικονομικών δυσκολιών που πλήττουν τις οικογένειες της περιοχής (70% των μαθητών προέρχονται από στρώματα χαμηλού οικονομικού εισοδήματος), το Freixo School Cluster κατέχει την κορυφαία θέση στην προτίμηση των μαθητών, οι οποίοι το επιλέγουν για την εκπαίδευσή τους, τον αθλητισμό, τις πολιτιστικές αλλά και άλλες τεχνολογικές εμπειρίες.

https://www.aefreixo.pt/

Universidad Nacional de Educacion a Distancia – UNED

Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (UNED) έχει ως αποστολή του τη δημόσια παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως. Καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 205.000 φοιτητές, το UNED έχει τον μεγαλύτερο φοιτητικό πληθυσμό στην Ισπανία και είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Από το 1972, το UNED επιδίωξε να μεταφέρει στην πράξη την αρχή της ίσης ευκαιρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω μιας μεθοδολογίας που βασίζεται στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και επικεντρώνεται στις ανάγκες του μαθητή. Το UNED είναι ο ηγέτης στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής που εφαρμόζονται στη μάθηση, προσφέροντας τον μεγαλύτερο αριθμό εικονικών μαθημάτων στην Ισπανία.

www.uned.es

School Los Pinos

Το σχολείο Los Pinos είναι ένα ιδιωτικό, χρηματοδοτούμενο από το ισπανικό Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικό κέντρο που βρίσκεται στα βόρεια προάστια της πόλης Algeciras (Ισπανία). Έχει αναπτύξει εξαιρετικό διδακτικό έργο από το 1967. Το Los Pinos περιλαμβάνει προσχολική αγωγή (3 χρόνια), πρωτοβάθμια (6-11 ετών), δευτεροβάθμια εκπαίδευση (12-16) και Bachelor (17-18 ετών). Επίσης, διαθέτει εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματική κατάρτιση στην επιστήμη του Αθλητισμού. Προς το παρόν, έχει σχεδόν χίλιους μαθητές. Διατηρώντας μια ευρεία και άκρως επαγγελματική ομάδα, περίπου εξήντα ατόμων, επιδιώκει μόνιμα να διατηρήσει και να βελτιώσει τα επίπεδα αριστείας του εκπαιδευτικού του έργου. Το σχολείο Los Pinos συντονίζει τη συμμετοχή όλης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών και λοιπών υπαλλήλων για να διασφαλιστεί το εκπαιδευτικό κύρος που το διακατέχει και που το ίδιο προσπαθεί να προωθήσει.

http://www.colegiolospinos.eu/

New Bulgarian University

Το Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο (ΝΒΠ) είναι ένα μοντέρνο πανεπιστήμιο με μεγάλη εθνική απήχηση και ενεργή συμμετοχή σε διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα. Είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία. Ιδρύθηκε το 1991 καλύπτοντας τις ανάγκες που είχαν δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο, για ένα νέο φιλελεύθερο εκπαιδευτικό μοντέλο, αποτελώντας έτσι αφορμή για μια γενικότερη αναμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία. Το ακαδημαϊκό προφίλ του ΝΒΠ εστιάζει σε μια πληθώρα τομέων, όπως Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες και Τέχνες. Το πανεπιστήμιο προσφέρει εναλλακτικά προγράμματα και ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης ενθαρρύνοντας την ελευθερία επιλογής των φοιτητών και προσελκύοντας την ένταξη εξαιρετικών εκπαιδευτικών στο προσωπικό του. Μάλιστα, είναι περίπου 12.000 οι φοιτητές που σπουδάζουν ετησίως στο ΝΒΠ. Το ΝΒΠ συντονίζει και αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη αρκετών ερευνητικών και πρακτικών έργων. Το σύνθημα του ΝΒΠ είναι “ Ne varietatem timeamus” – “Ας μη φοβηθούμε τη διαφορετικότητα”

www.nbu.bg

23 SU High School

Το 23ο Λύκειο, Frederic Joliot-Curie είναι ένα δημόσιο σχολείο, ιδρυθέν το 1950, με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας. Αποστολή του είναι να παρέχει στους μαθητές υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, δίνοντας μεγάλη έμφαση στις παραδοσιακές αξίες, την ανοχή και τον σεβασμό για τους άλλους ανθρώπους. Σήμερα, το σχολείο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 925 μαθητές διαφορετικών επιπέδων, το εύρος των ηλικιών των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 7 και 19 χρονών. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε κύκλους σπουδών που επικεντρώνονται στην Επιχειρηματικότητα και τη Γαλλική Γλώσσα. Το όραμα του σχολείου δε θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τη συμβολή του προσωπικού του. 87 εκπαιδευτικοί, 3 ψυχολόγοι και 13 άτομα τεχνικής υποστήριξης πλαισιώνουν το 23ο Λύκειο. Αποτελούν μια ομάδα άρτια εφοδιασμένου προσωπικού, ανοιχτού προς την υιοθέτηση νέων πρακτικών και μεθόδων, και την εφαρμογή αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία

www.23su.info

University Campus Rio Patra

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε στην πόλη της Πάτρας το 1964 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1966-67. Σήμερα απασχολεί 672 ακαδημαϊκά μέλη, 155 μέλη επιστημονικού προσωπικού, 368 μέλη διοικητικού προσωπικού και 2742 ερευνητές (στοιχεία 01.2017) Περιλαμβάνει 5 Σχολές με 24 Τμήματα συνολικά, προσφέρει 24 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, 45 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, 2284 Ψηφιακά Μαθήματα και 251 Ανοιχτά Μαθήματα (στοιχεία 09.2015). Το Πανεπιστήμιο Πατρών (UPAT) διαθέτει μεγάλο αριθμό συνδέσμων έρευνας, διδασκαλίας και κατάρτισης που υποστηρίζουν ευκαιρίες δημιουργίας και επιτυχημένης συνεργασίας με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες από 400 συμφωνίες σε 55 χώρες προσφέρουν επιλογές για την ενίσχυση δραστηριοτήτων κινητικότητας με στόχο την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Κοινωνικότητα και τον Αθλητισμού. Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται στο πλαίσιο Προγραμμάτων Erasmus+, παρέχοντας συνδέσμους μεταξύ της ακαδημαϊκής ζωής και της απασχόλησης, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία και την αριστεία. Το Πανεπιστήμιο Πατρών πλαισιώνεται από μια πανεπιστημιούπολη που είναι διεθνής, ζωντανή και ποικίλη, σύμφωνα με τις αρχές της διεθνοποίησης.

https://www.upatras.gr/

Arsakeio Lyceum of Patras

Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών είναι ένα από τα πολλά σχολεία που λειτουργούν στο πλαίσιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα και τα Τίρανα (Αλβανία). Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (έτος ιδρύσεως 1836), είναι ένα δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, το οποίο, από την απαρχή του και παρά τις εξωτερικές αλλαγές και προσαρμογές που έπρεπε να κάνει όλα αυτά τα χρόνια, πέτυχε να διατηρήσει τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα και να διασφαλίσει την πολιτιστική κληρονομιά των μαθητών του. Τα Αρσάκεια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα με τα κρατικά σχολεία για πρώτη φορά το 1861, και το 1936 ενσωματώθηκαν στο εργατικό δυναμικό των κρατικών ακαδημιών διδασκαλίας.

Website:

University of Campania “Luigi Vanvitelli”

Το Πανεπιστήμιο της Καμπανίας Luigi Vanvitelli (πρώην Δεύτερο Πανεπιστήμιο της Νάπολης) είναι ένα ιταλικό, δημόσιο, μεσαίου μεγέθους πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 1991 στη Νάπολη. Στοχεύοντας στην έρευνα και στην υψηλή εκπαίδευση, προήλθε από τη διάσπαση του πανεπιστημίου Università degli Studi di Napoli Federico II (το οποίο οφείλει τις απαρχές του στον αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Frederick II το 1224μ.χ.) προκειμένου να ανακουφιστεί αυτό από την πίεση που δεχόταν και να βελτιωθεί η αναλογία φοιτητών / καθηγητών που έως τότε το δίεπε. Επί του παρόντος, το Πανεπιστήμιο της Καμπανίας “Luigi Vanvitelli” αποτελείται από 18 Τμήματα, που ασχολούνται τόσο με την έρευνα, όσο και με την εκπαίδευση στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας, της Νομικής, των Πολιτικών Επιστημών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Μηχανικής, της Αρχιτεκτονικής, της Ιατρικής και των Φυσικών Επιστημών. Τα προσφερόμενα μαθήματα παρακολουθούνται από περίπου 23.000 μαθητές.

https://www.unicampania.it/

Liceo Scientifico Statale Giordano Bruno

Το Liceo Scientifico Statale Giordano Bruno είναι ένα δημόσιο γυμνάσιο που ιδρύθηκε το 1989 και βρίσκεται στο Arzano (δήμος της Μητροπολιτικής Πόλης της Νάπολης), της ιταλικής περιοχής Campania, περίπου 9 χλμ βόρεια της Νάπολης. Το σχολείο προέρχεται από τη διάσπαση του Liceo Scientifico Renato Caccioppoli της Νάπολης σε περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επί του παρόντος, το γυμνάσιο Giordano Bruno αποτελείται από τέσσερις εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς: (1) Επιστήμη, (2) Διεθνείς Γλώσσες, (3) Ανθρωπιστικές Επιστήμες και (4) Καλλιτεχνικά. Τα προσφερόμενα μαθήματα παρακολουθούνται περίπου από 1379 μαθητές, ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών. Το γυμνάσιο Giordano Bruno συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Καμπανίας Luigi Vanvitelli, και συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά / παρεμβατικά προγράμματα.

www.liceogiordanobruno.gov.it