University Institute of Maia

ISMAI е вторият по големина частен университет в Португалия. В него работят повече от 250 души персонал и се обучават над 4000 студенти. Университетът предлага широк кръг от бакалавърски, магистърски и докторски програми за обучение в сферата на Социални и поведенчески науки, Бизнес, Спортно обучение, Комуникационни и информационни технологии. Материалната база включва специализирани лаборатории, центрове, офиси и спортни съоръжения, които осигуряват както образователната, така и изследователската дейност. През 2016 г. е открит нов съвременен спортен комплекс на площ от 17 000 квадратни метра, който ще се използва не само от студенти и персонал, но от цялата академична и местна общност, които могат да се възползват от него като подкрепят спортните екипи и лаборатории на университета.

https://www.ismai.pt/pt

Freixo School Cluster

Freixo School Cluster Freixo School Cluster е държавно училище намиращо се в община Понте де Лима, северна Португалия, което е основано през 1986 година. Училището се състои от 1 детска градина, 2 начални училища и 1 основно училище, където се обучават над 700 ученика. Училището обслужва община с над 7000 жители и е най-големият работодател в района (с 65 учители и 35 души непедагогически персонал). Районът, в който се намира училището изпитва сериозни икономически затруднения (70% от учениците са от семейства с ниски доходи), затова Freixo School Cluster има водеща роля в образованието, спорта, културата и технологиите.

https://www.aefreixo.pt/

Universidad Nacional de Educacion a Distancia – UNED

Националният университет за дистанционно образование (UNED) има за своя мисия да осъществява обществената услуга на висше образование чрез принципа на дистанционното обучение. С повече от 205 000 студенти, UNED е университетът с най-много студенти в Испания и е един от най-големите университети в Европа. От 1972 г. UNED се стреми да прилага на практика принципа на равните възможности за достъп до висше образование чрез методология, основана на дистанционното обучение и фокусирана върху нуждите на студента. UNED е лидер в използването на модерни технологии в обучението и е университетът, предлагащ най-голямото разнообразие от виртуални курсове в Испания

www.uned.es

School Los Pinos

Училището „Лос Пинос” е частен образователен център, финансово подпомогнато от испанското Министерство на образованието, разположен в северната част на град Алгесирас (Испания). Училището съществува от 1967 г. и осъществява преподавателска дейност на много високо ниво. То включва предучилищно обучение (3 години), начален етап (6-11 години) и средно образование (12-16), също така предлага квалификационна програма (17-18 години) и образователни програми за професионално обучение в Спортни науки. Понастоящем в училището се обучават почти 1000 ученици, а преподавателският екип от около 60 души се стреми да поддържа и постоянно да подобрява нивото на образователния процес. Училището „Лос Пинос“ също така координира участието на родители, ученици, учители и служители в образователния процес като по тази начин се стреми да осигури високо ниво на обучение в общността.

http://www.colegiolospinos.eu/

Нов български университет

Нов български университет Нов български университет (НБУ) е модерен университет със силно национално влияние и широко присъствие в международната университетска мрежа. Той е първият и най-голям частен университет в България. Създаден през 1991 г. в отговор на необходимостта от нов модел либерално образование, университетът поставя началото на значими реформи в българското висше образование. Академичният профил на НБУ представя науките за човека и обществото, природните науки и новите технологии, изкуствата. Университетът предлага алтернатива от програми и модели на образование, фокусирани върху нуждите на практиката, насърчава свободния избор на студентите, привлича значими личности в своя преподавателски състав. Годишно около 12 000 студенти учат в НБУ. НБУ е надежден партньор в множество изследователски и приложни проекти. Девизът на Нов български университет е Ne varietatem timeamus“ – „Да не се боим от разнообразието“.

www.nbu.bg

23 Средно училище

23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ е държавна гимназия, основана през 1950 г. в гр. София, столицата на България. Мисията на училището е да осигурява на учениците висококачествено образование, което поставя силен акцент върху традиционните ценности, толерантността и уважението към другите хора. В училището се обучават над 925 ученика на възраст от 7–19 г., в различни степени на образование. Учениците от начален и основен етап на обучение могат да избират между общообразователни и хореографски паралелки. В прогимназиален етап на образование училището предлага обучение по предприемачество и френски език. Мисията на училището се изпълнява от 87 учители, 3 психолози и 13 души помощен персонал, които са висококвалифицирани и отворени за използване на нови подходи и методи в образователния процес. През 2019 г. училището бе отличено от Столична община със Сертификат за лидер в обучението по предприемачество. www.23su.info

www.23su.info

University Campus Rio Patra

Университетът в Патра (www.upatras.gr/en) е основан в град Патра през 1964 г. и започва да функционира през академичната 1966-67 година. В момента в него работят 672 преподаватели, 155 учени, 368 административни служители и 2742 изследователи (към 01.2017 г.). Университетът се състои се от 5 училища с общо 24 департамента, предлага 24 бакалавърски програми, 45 магистърски програми, 2284 онлайн курсове и 251 отворени курсове (към 09.2015 г.). Университетът в Патра (UPAT) има голям опит в изследвания, преподаване и обучение, което спомага за създаване на успешно сътрудничество с институции и изследователски центрове по целия свят. Университетът е подписал повече от 400 споразумения с 55 държави, които предлагат възможност за засилване на дейностите по пътуване и обмен за обучение, младежки дейности и спорт в рамките на програма Еразъм+ чрез осигуряване на връзки между академичния живот и бизнеса, чрез засилване на иновациите и върховите постижения в кампус, който е международен, жизнен, разнообразен и работи на принципа на интернационализацията.

https://www.upatras.gr/

Arsakeio Lyceum of Patras

Лицей „Арсакейо“ в Патра е едно от многото училища, които действат в рамките на „Обществото за насърчаване на образованието и обучението“ (на гръцки „Filekpedeftiki Etaireia“), които са разположени в различни градове в Гърция като Атина, Солун, Патра, Янина, а също и Тирана (Албания). Filekpedeftiki Etaireia, основана през 1836 г., е обществена фондация с нестопанска цел. Тя е най-старата образователна фондация в Гърция, която от създаването си и въпреки всички външни промени, през които е трябвало да премине през годините, успява да запази образователния си характер, за да осигури културното развитие на гръцките деца. Среднообразователните училища на „Дружеството за насърчаване на образованието и обучението“ са признати за еквивалентни на държавните училища за първи път през 1861 г., а от 1936 г. са включени към работната сила на Държавните учителски академии.

Website:

University of Campania “Luigi Vanvitelli”

Университет на Кампания „Луиджи Ванвители“ Университетът „Луиджи Ванвители“, гр. Кампаня (бившият втори университет в Неапол) е италиански обществен университет, основан през 1991 г. в гр. Неапол, за да провежда изследвания и обучение. Университетът е създаден след разделяне на Университет за науки на Неапол „Федерико II” (създаден от императора на Свещената Римска империя Фредерик II на 5 юни 1224 г.), за да се облекчи натоварването в по-стария университет и да се подобри съотношението студенти/преподаватели. В момента университетът на Кампания „Луиджи Ванвители“ е съставен от 18 департамента, които осъществяват както обучение, така и научни изследвания в основните области психология, право, политически науки, бизнес администрация, хуманитарни науки, инженерство, архитектура, медицина и природни науки. Предлаганите курсове се посещават приблизително от 23 000 студенти.

https://www.unicampania.it/

Liceo Scientifico Statale Giordano Bruno

Liceo Scientifico Statale „Джордано Бруно“ е обществена гимназия, основана през 1989 г. и разположена в Арзано, в италианския регион Кампания, разположен на около 9 км северно от Неапол. Училището е създадено след отделянето му от Liceo Scientifico „Renato Caccioppoli“ от Неапол. Понастоящем лицей „Джордано Бруно“ е съставен от четири образователни сфери на обучение: (1) Наука, (2) Чужди езици, (3) Хуманитарни науки, и (4) Изкуства. Предлаганите курсове се посещават приблизително от 1379 ученици на възраст между 14 и 18 години. Основната мисия на гимназията е да предлага обучение, което да развива онези умения, които се смятат за незаменими за днешното общество и света на труда. Училището се стреми да обучава млади граждани, които са отговорни, уважават другите, любопитни, способни да използват максимално своята креативност чрез умения, основаващи се на решаването на проблеми и отворени за нови технологии. Гимназията „Джордано Бруно“ си сътрудничи с Катедрата по психология на Университета на Кампания „Луиджи Ванвители“ от няколко години и участва в различни национални и международни научни и приложни проекти.

www.liceogiordanobruno.gov.it