Ψηφιακή πλατφόρμα βασισμένη στα πρότυπα του Παγκόσμιου Ιστού. Το κεντρικό έργο που θα παράγει το πρόγραμμα G-Guidance έχει να κάνει με την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που ευελπιστεί να βελτιώσει τα επίπεδα συμμετοχής των μαθητών στην καθοδήγηση σταδιοδρομίας και στην ανάπτυξη αυτογνωσίας. Μέρος αυτής της πλατφόρμας αποτελεί ένας ιστότοπος στον οποίο θα μπορεί κανείς να λάβει μέρος σε μια καινοτόμο, πλούσια, συναρπαστική και άκρως ενημερωμένη προσωπική εμπειρία, σχεδιασμένη και προορισμένη για μαθητές που είναι πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα για τον εαυτό τους και τις επιλογές σταδιοδρομίας τους. Για να δημιουργήσει τέτοιες εξατομικευμένες εμπειρίες, η πλατφόρμα αναλύει τις προτιμήσεις, τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τους στόχους και τις ασχολίες κάθε μαθητή και, στη συνέχεια, καταλήγει στο να τους παρουσιάζει σχετικό περιεχόμενο, δραστηριότητες και προκλήσεις, τόσο σε επίσημο όσο και σε μη τυπικό πλαίσιο, π.χ. ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε μουσεία, γενικότερα υλικό το οποίο θα τους βοηθήσει προσωπικά στο να προχωρήσουν με την επιθυμητή καριέρα τους και στο να αναπτύξουν την απαραίτητη για εκείνους αυτογνωσία. Η εγκυρότητα του αποτελέσματος που δίνει η πλατφόρμα επιτυγχάνεται μέσω ενός συνόλου μεταδεδομένων που το περιγράφουν, π.χ. πληροφορίες σχετικές με το επάγγελμα και τις ικανότητες που προτείνει η πλατφόρμα, και στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να διασταυρωθούν με το προφίλ και τα στοιχεία που έχει δώσει ο ίδιος ο μαθητής

 

Platform Links:

IT: https://gbruno.g-guidance.eu

BG: https://18mcurie.g-guidance.eu

GR: https://arsakeio.g-guidance.eu

PT : https://aefreixo.g-guidance.eu

ES: https://lpinos.g-guidance.eu/