Ο οδηγός επαγγελμάτων αποτελείται από μια πολυμεσική βάση δεδομένων η οποία περιέχει πληροφορίες σε διάφορες μορφές, όπως κείμενο, βίντεο, ήχο και εικόνα. Οι πληροφορίες αυτές είναι ενημερωμένες σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που επικρατούν στους εκάστοτε εργασιακούς χώρους και παρουσιάζουν συναφή χαρακτηριστικά με το κάθε επάγγελμα. Θα παραμένουν διαθέσιμες στην εν λόγω πλατφόρμα, στην οποία θα έχουν πρόσβαση μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και ψυχολόγοι, για να μπορούν όλες αυτές οι ομάδες να έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς σε ότι έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι επαγγελματικές πληροφορίες του οδηγού αυτού θα ενημερώνουν τους νέους (και άλλους χρήστες) όχι μόνο για τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος ή για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που εκείνο έχει, αλλά και για το πώς μπορεί κανείς να καταλήξει να απασχολείται από το αντίστοιχο επάγγελμα, δηλαδή τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να σχεδιάσει επιτυχώς μια καριέρα, συμπεριλαμβανομένης της λήψης σημαντικών αποφάσεων, της επένδυσης στην αυτοανάπτυξη και της προσαρμογής στα όποια εμπόδια πιθανώς προκύψουν.