Наръчникът на професиите се състои от мултимедийна база данни с информация за различни професии. Информацията е под формата на текст, видео, звук и изображения, и цели да запознае учениците с основните характеристики, личностни и професионални, необходими за определена професия. Цялата информация ще бъде достъпна в платформата за всички потребители, включително ученици, учители, родители и психолози, както и като общ ресурс за всички, които се интересуват от професионално ориентиране. Информацията за професиите в наръчника ще послужи на учениците (и на другите потребители) не само да се запознаят с основните характеристики за определена професия, нейните плюсове и минуси, но и да намерят информация каква квалификация им е необходима, за да я практикуват. Освен това те могат да разберат какви са стъпките за развитие в дадената професия, включително вземане на важни решения, инвестиране в личностно развитие и адаптиране към трудности.